Kwaliteit

 

 Hieronder vindt u informatie over hoe ik de kwaliteit van mijn werkzaamheden bewaak. 

ibclc                                 

Certificaat IBCLC

Als lactatiekundige IBCLC ben ik verplicht om iedere vijf jaar mijn certificlaat te verlengen. Dit gebeurt na de eerste 5 jaar d.m.v. opgebouwde scholingspunten. Na de tweede periode van 5 jaar ben ik verplicht om opnieuw examen te doen. Deze cyclus herhaalt zich. Zo blijf ik up-to-date.

Algemene voorwaarden 

Privacy protocol

BiB en uw gegevens

Evaluatieformulier

Klachtenprocedure

Als lactatiekundige ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging, Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Dit maakt het voor u als klant mogelijk een beroep te doen op uw zorgverzekeraar, mogelijk krijgt u het consultbedrag vergoed uit uw aanvullende verzekering. Indien u een klacht heeft, hoop ik dat u zich eerst tot mij wendt. BiB heeft zich aangesloten bij een geschilleninstantie. Via deze link kunt u de klachtenprocedure vinden, zoals die binnnen de NVL van toepassing is. 

NVL

WHO-code

world health organization

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'. Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beĆÆnvloeding van commerciĆ«le partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd.

De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

- borstvoeding beschermen en bevorderen

 - dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen

- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt - dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.